Vrijleggen tand of kies

Soms komen tanden of kiezen niet (op de juiste leeftijd) door. De hoektand bijvoorbeeld komt normaal tussen het 10e en 13e jaar door in het blijvende gebit. Oorzaken voor het niet op tijd doorbreken van een tand of kies kunnen een gebrek aan ruimte, een ongeval, de aanwezigheid van ontstekingen of cysten, of erfelijke aanleg zijn.
De tandarts kan met behulp van een röntgenfoto zien of deze tand of kies zich nog in het kaakbot bevindt. Wanneer dit inderdaad zo is, volgt vaak doorverwijzing naar de orthodontist die een behandelplan opstelt. Een onderdeel van dit behandelplan is soms een behandeling door de kaakchirurg. Deze legt de tand of kies dan vrij en plakt er vaak een klein kettinkje op, zodat de tand of kies toch goed kan doorbreken in de tandenrij.