0320 331 551 info@kaakchirurgielelystad.nl Route

KAAKCHIRURGIE

Klachtenregeling

Kaakchirurgie Lelystad streeft naar een voortdurende verbetering van onze zorg. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Ondanks alle aandacht en inzet kan het soms anders lopen. Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite neemt om ons te informeren over uw bevindingen, zeker als deze negatief van aard zijn. Alleen dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

Indien u niet tevreden bent
U kunt uw opmerking, suggestie of klacht kenbaar maken bij uw behandelaar of de balie. Ook kunt telefonisch contact opnemen (0320 – 331 551). Vervolgens bespreken wij uw opmerkingen intern met de verantwoordelijke betrokkenen en nemen wij binnen drie dagen contact met u op.

Klachtenregeling
Wij proberen samen met u een oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan is het misschien goed om te weten dat u gebruik kunt maken van de Geschillencommissie en KNMT klachtenregeling waar wij bij zijn aangesloten.

De klachtenregeling van deze beroepsorganisaties voldoen aan de eisen die de WKKGZ aan iedere zorgverlener stelt. Zowel de Geschillencommissie en de KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie kunt u opvragen bij het KNMT (www.knmt.nl) en bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) via 0900-2025012 (€0,90 p.m.).

Schuiven naar boven