Tarieven en vergoedingen
Kaakchirurgie Lelystad levert verzekerde zorg. Dat betekent dat de zorg valt onder de basisverzekering. Indien een contract met uw ziektekostenverzekeraar afgesloten is, worden alle kosten voor verzekerde zorg voor u vergoed. Let wel goed op uw eigen risico: in 2024 is het verplicht (wettelijk) eigen risico €385,-. Het kan zijn dat u gekozen heeft voor een vrijwillig hoger eigen risico. De kosten vallend onder uw eigen risico worden door uw ziektekostenverzekering bij u in rekening gebracht. Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw tandarts, orthodontist, huisarts of een medisch specialist.

De tarieven voor kaakchirurgische behandelingen worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid.

Declaraties van verzekerde zorg
Met de meeste verzekeraars heeft Kaakchirurgie Lelystad een contract afgesloten. Als u verzekerd bent bij een van deze verzekeraars betekent dit dat uw behandeling rechtstreeks door uw verzekeraar aan ons wordt vergoed. U hoeft dan niks te doen.

Uitzondering hierop is CZ. Sinds februari dit jaar ontvangt u in dit geval een rekening van Infomedics. Deze rekening dient u zelf bij uw zorgverzekeraar te declareren. Afhankelijk van uw polis krijgt u een vergoeding van uw zorgverzekeraar die kan variëren van 65% tot 100%. Het eventueel door de zorgverzekeraar ingehouden eigen risico vult u zelf aan.

Vragen over uw nota?
Neem dan contact met ons via 0320 331 551 of via info@kaakchirurgielelystad.nl.